Upcoming Praedicat Events

Upcoming Praedicat Events 150 150 Meghan Dengler

Upcoming Praedicat Events:

August 2019

 

August 27th: Stockholm, Sweden

August 28th: Copenhagen, Denmark

 

 

September 2019

September 2nd – 6th: Lloyd’s Lab, London

September 9th: Les Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo

September 10th – 12th: Product Stewardship 2019

September 18th: Praedicat’s Event, Bermuda